Mitsubishi Eclipse Cross dosiahol vynikajúce výsledky v testoch Euro NCAP

Eclipse Cross si zabezpečil maximálne hodnotenie 5 hviezdičiek v nárazových testoch EuroNCAP:

97% - ochrana dospelých cestujúcich

80% - ochrana chodcov

EuroNCAP

Bezpečnosť je jednou zo silných stránok modelu Eclipse Cross, ktorý sa môže pochváliť skvelým výsledkom v bezpečnostných testoch v kategórii „kompaktné terénne vozidlá", kde dosiahol 97% za ochranu dospelých pasažierov a 80% za ochranu chodcov.

Systém zmierňovania následkov čelnej kolízie (FCM) nového SUV preukázal dobré výsledky tým, že vo všetkých testovacích scenároch pri všetkých rýchlostiach dokázal nehodám buď úplne zabrániť, alebo aspoň zmierniť ich následky.

Eclipse Cross tak v rôznych testoch Euro NCAP získal maximálny počet bodov, čo mu dopomohlo k celkovému zisku 5 hviezdičiek v rámci bezpečnostných testov.

 

 

Aj keď Eclipse anglicky znamená zatmenie, v skutočnosti je Eclipse Cross novým úsvitom značky Mitsubishi. Predstavuje zásadný obrat v podobe celkom nového kompaktného SUV kupé. Stavať bude na troch hlavných produktových pilieroch, ktorými sú:

  • Inovatívny / energický dizajn
  • Jazdná dynamika
  • Moderná a atraktívna technológia

SUV v štýle kupé s ostrými rysmi a rovnako ostrými jazdnými kvalitami slávnostne uvádza nový dizajnový jazyk MMC a súčasne prináša do tohto automobilového segmentu celý rad nových pokrokových vlastností a funkcií.Mitsubishi Eclipse Cross je odrazom 80 rokov skúseností s pohonom 4WD (od kľúčovej štvorkolky PX33 z roka 1936), takmer 35 rokov skúseností s vozidlami SUV (od pôvodného modelu Pajero z roku 1982) a takmer 30 rokov vylaďovania technológie AWC (All-Wheel-Control - od pôvodného modelu Galant VR4 Dynamic Four z roka 1987).

DIZAJN

Výrazná predná časť s dramatickými chrómovanými lištami je neprehliadnuteľná. Dynamické krivky nového vozidla pripomínajúce atléta čakajúceho v štartovacích blokoch vo Vás nepochybne vzbudia poriadnu dávku emócií. Cieľom dizajnérskeho oddelenia bolo vytvoriť vozidlo robustné, či už na spevnených cestách či v teréne, ale súčasne reflektovať dynamické schopnosti modelu Lancer Evolution a nadviazať tak na ikonu značky Mitsubishi.
Počínajúc modelom Eclipse Cross je výber materiálov, textúr, farebných odtieňov a výplní lepšie zladený s poňatím japonského remeselného spracovania, nadväzujúc na storočnú tradíciu značky s puncom kvality „Made in Japan".

EXTERIÉR

Pri pohľade zvonku to najlepšie dokladá úplne nový vysoko sýty červený lak, pri ktorom bol proces nanášania vrstiev laku tzv.„Takumi" vyvinutý špeciálne pre model Eclipse Cross – polopriehľadný červený lak s vysokým obsahom sľudových šupín sa nanáša na niekoľko ďalších vrstiev a potom je sám prekrytý finálnym čírym lakom. Tento relatívne náročný inovatívny postup vyžaduje dvojaké postupné vypaľovanie laku prostredníctvom špeciálneho programu sa riadi dokonca aj hrúbka vrstiev pre zabezpečenie maximálnej kvality výslednej povrchovej úpravy.

INTERIÉR

Veľké plochy v interiéri vozidla, ako napr. prístrojová doska alebo výplne dverí, sú pokryté mäkkým materiálom s textúrou kože – v kontraste s ozdobnými dekormi, ktoré na dotyk aj na pohľad pôsobia ako strieborné. Remeselné spracovanie je ešte vylepšené akcentmi z uhlíkových vlákien alebo v lesklo čiernom laku na prístrojovom paneli, volante, stredovom paneli a vo výplniach dverí; lesklé strieborné dekory zase lemujú spodnú časť prístrojovej dosky, lišty stredového panelu, zahnuté hrany lakťových opierok predných dverí, výduchy ventilácie atď.

JAZDNÁ DYNAMIKA

Model Eclipse Cross bol obdarený mimoriadne tuhým skeletom karosérie, čo je základná podmienka každého vozidla, ktoré má prinášať pôžitok z jazdy. Sústava zavesenia kolies Eclipse Cross bola vyvinutá s cieľom dosiahnuť presné ovládanie, dobré jazdné vlastnosti v zákrutách, zladiť pohodlie s ovládateľnosťou a obmedziť náklony karosérie aj hladinu hluku, vibrácií a chvenia. K ostrej jazdnej dynamike modelu Eclipse Cross výrazne prispieva aj elektrický posilňovač riadenia s novými komponentmi motora (nižšia hlučnosť, lepšia spätná väzba od povrchu vozovky).

Pri bežných podmienkach systém 4WD používa pre regulovanie hnacieho momentu režim AUTO pre optimálnu spotrebu paliva; pokiaľ vozidlo nabehne na klzký povrch alebo zaznamená horšie záberové schopnosti, automaticky sa privádza vyšší krútiaci moment na zadné kolesá v záujme zvýšenia jazdnej stability.

KAROSÉRIA

Aj napriek kompaktným rozmerom svojej štýlovéj karosérie dokáže Eclipse Cross ponúknuť pasažierom vzdušnú a priestrannú kabínu. Ústretové prostredie, vychádzajúce z rázvoru 2670 mm, celkovej šírky 1805 mm a dĺžky 4405 mm, ťaží najmä z odlišného usporiadania, ktoré využíva o.i. nízko položenú prístrojovú dosku a nastaviteľné zadné sedadlá. Použitá konštrukcia (vyhrievaných) zadných sedadiel s delením 60:40 disponuje mechanizmom posúvania a úpravy sklonu, a dovoľuje tak maximálne zužitkovať kufor, bez toho aby tým utrpel štýlový vzhľad Eclipse Cross s karosériou SUV v tvare kupé.

K celkovej priestrannosti prispieva aj inteligentne riešená konštrukcia strechy s dvojitým vydutím, ktorým sa zväčšuje priestor nad hlavou - rovnakú výhodu ponúka aj panoramatické strešné okno (voliteľná výbava) s elektricky ovládanou clonou a vonkajším otvárateľným panelom, ktoré je samo o sebe oknom do neba.

Ďalšie informácie k stiahnutiu: TU

Chcete sa dozvedieť viac?

:*
:*
:*
:*

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Po prečítaní Informačného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznačením nižšie uvedenej súhlasnej ikony

potvrdzujem, že som čítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informačného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov, a týmto udeľujem súhlas spoločnosti M Motors SK s.r.o., so sídlom: Panónská cesta 33, 851 04 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 33890, s tým, aby:

 zobraziť viac informácií
- spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón (ďalej len „osobné údaje”), a beriem na vedomie, že spracovanie mojich osobných údajov môže M Motors SK s.r.o. uskutočniť aj prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, Oddiel:B, Vložka č. 14773, IČO: 284 78 649; za účelom uskutočňovania činností, ktoré zahŕňajú (i) marketingové a propagačné činnosti, (ii) profilačné činnosti a (iii) vykonávanie prieskumov v uvedenom rozsahu:

(i) Marketingové a propagačné činnosti uvedené v bode b) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie), vrátane spracúvania osobných údajov za účelom účasti na marketingových a propagačných činnostiach uskutočňovaných tretími stranami uvedenými v bode d) Informačného oznámenia;

(ii) Činnosti vytvárania profilu uvedené v bode c) Informačného oznámenia, ktoré sa týkajú napríklad, bez uvedenia úplného zoznamu, správania a tendencie v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používania internetovej stránky; a

(iii) Vykonávanie prieskumov týkajúcich sa služby poskytovanej podľa bodu a) Informačného oznámenia, prieskumov trhu podľa bodu b) a d) Informačného oznámenia;

- poskytla moje osobné údaje na marketingové činnosti tretím stranám spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou M Motors SK s.r.o., uvedeným v bode d) Informačného oznámenia, najmä spoločnosti M Motors SK s.r.o., autorizovaným predajcom a autorizovaným servisom spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou M Motors SK s.r.o., s cieľom spracovania na marketingové a propagačné účely uvedené v bode d) Informačného oznámenia pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení, v papierovej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie);

- uskutočnila prenos mojich osobných údajov do krajín EÚ a krajín mimo EÚ, vrátane USA, v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou M Motors SK s.r.o., tretími stranami spojenými alebo prepojenými so spoločnosťou M Motors SK s.r.o., ktoré sú uvedené v bode d) Informačného oznámenia a/alebo inými subjektmi, ktoré konajú v mene spoločnosti M Motors SK s.r.o. na základe osobitných zmluvných povinností a majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo v štátoch mimo EÚ, vrátane USA;

- zasielala obchodné a marketingové informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to najmä formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Vyhlasujem, že som bol informovaný spoločnosťou M Motors SK s.r.o. o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti M Motors SK s.r.o., Panónská cesta 33, 851 04 Bratislava, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti M Motors SK s.r.o.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania činností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ potvrdzujem svoju žiadosť o službu uvedenú v bode a) Informačného oznámenia a dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely služby pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení.

:*