Technické stanoviská a potvrdenia

Spoločnosť M MOTORS SK s.r.o., ako autorizovaný zástupca výrobcu Mitsubishi Motors pre vozidlá osobné kategórie M1; a nákladné kategórie N1 (s celkovou  hmotnosťou do 3500 kg) ponúka majiteľom vozidiel služby zástupcu výrobcu Mitsubishi Motors.
V mene výrobcu vydávame technické stanoviská a potvrdenia pre Ministerstvo dopravy – Štátny dopravný úrad, Okresné úrady - odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dopravnú Políciu, KO, STK a iné.

Pre vydanie príslušného potvrdenia je potreba vyplniť „Žiadosť o poskytnutie služieb Technického úseku Motors SK s.r.o.“ a zaslať ju na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Pre každý druh potvdrenia sú potrebné rôzne dokumenty, tie základné sú uvedené prostredníctvom číselných indexov v žiadosti. Příslušné dokumenty zašlite vždy spoločně s vyplnenou žiadosťou. Ďalšie dokumenty môžu byť dodatočne doložené na vyžiadanie v priebehu konania.

Cenník služieb je súčasťou dokumentu „Žiadosť o poskytnutie služieb Technického úseku Motors SK s.r.o.“.

Platba a prevzatie potvrdenia:

  • Potvrdenie je možné si vyzdvihnúť u vybraného dealera Mitsubishi a uhradiť poplatok pri prevzatí. Spoločne s odovzdaním potvrdenia bude dealerom Mitsubishi vystavená faktúra na príslušnú sumu podľa cenníka.

 

Kontakt:

Technický úsek M Motors SK s.r.o.
E-mail: mmsk.potvrdenia@mitsubishi-motors.sk

K stiahnutiu: