Zoznam spracovateľov osobných údajov

SPRACOVATELIA

Nižšie uvádzame zoznam hlavných spracovateľov, ktorí pre Správca vykonávajú čiastkové činnosť spracovanie osobných údajov:

Picabo.cz, a.s., IČ 28478649, so sídlom Africká 434/11, Vokovice, 160 00 Praha 6

Cromwell a.s., IČ31 353 746, so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42

Kremsa Digital s.r.o., IČ 36288519, so sídlom Námestie Hraničiarov 37, 851 03 Bratislava

Zaraguza s.r.o., IČ 44399022, Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

INFAS,a.s., IČ 64948765, so sídlom Bořivojova 818/99, Žižkov, 130 00 Praha 3